Uzyskanie wyższego poziomu marży zależy przede wszystkim od właściwego zapasu produktów we właściwych miejscach we właściwym czasie. Równoważąc zapas dzienny oraz strategie zaopatrzeniowe, można minimalnym kosztem zoptymalizować zarządzanie przy automatycznym uzupełnianiu zapasów oraz generowaniu rekomendacji zamówień.

 

KORZYŚCI

  • Długofalowa redukcja zapasu
  • Poprawa dostępności produktów
  • Optymalizacja kosztów w obrębie łańcucha dostaw
  • Zwiększenie przejrzystości