Cena jest największą dźwignią marży detalisty, ale możliwość uzyskania złej ceny gwałtownie wzrasta. Wykształcona wrażliwość klienta, przejrzystość cen i konkurencyjne wojny cenowe doprowadziły do obniżenia marży, przekonując sprzedawców do bardziej zdyscyplinowanego podejścia przy ustalaniu cen i zarządzania nimi, aby przyciągnąć i zatrzymać więcej klientów. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu cenami, uzyskasz możliwość sprostania tym wyzwaniom i konkurowania z większym zyskiem.


KORZYŚCI

  • Automatyzacja procesu ustalania cen
  • Systematyczne ustalanie pozycji na tle konkurencji i obrazu cen
  • Odpowiadanie lokalnym potrzebom klienta
  • Prognoza i pomiar zmiany ceny na rynku