Równoważenie szerokości i głębokości gamy produktów w celu stworzenia optymalnego asortymentu w ramach kategorii jest kluczem do uzyskania usatysfakcjonowanych i lojalnych klientów. Asortyment dopasowany do dostępnej powierzchni sprzedażowej, realistyczne planogramy, automatyczna komunikacja i przejrzystość procesów dają możliwość podniesienia marży. JDA Assortment Optimization oferuje elastyczne i intuicyjne rozwiązanie, które pomaga przy podejmowaniu decyzji asortymentowych i jest w stanie symulować różne taktyki strategie CM.

Korzystając z danych przestrzennych i rynkowych, point-of-sale, profilu klienta oraz danych z planogramów do przeglądu i optymalizacji kategorii w konfigurowalnym procesie wielokrotnego użytku, to oprogramowanie produkuje przestrzennie świadome pozycje asortymentu indywidualne dla sklepów, klastrów i kanałów.

KORZYŚCI

  • Obsługuje jednocześnie kilka drzew decyzyjnych
  • Zwiększona spójność i skuteczność w procesie wyboru asortymentu
  • Rozwój świadomości przestrzennej asortymentu
  • Zwiększony rozwój marki i kategorii