Zrozumienie i zsynchronizowanie cyklu życia ceny z potrzebami konsumentów

Stworzenie optymalnej strategii cenowej dla każdej kombinacji produkt-lokalizacja staje się coraz trudniejsze ze względu na ciągle zmieniający się asortyment i trendy zakupowe.

Zróżnicowane zachowanie kupujących i taktyki konkurencji zwiększają potrzebę częstej zmiany cen. Sieci handlowe, które umiejętnie stosują politykę cenową, bazującą na zmianach popytowych oraz korzystają z prognoz i analiz, będą miały znaczną przewagę nad swoimi konkurentami.