Dzięki odpowiedniemu połączeniu tradycyjnego “P” z Category Management – Product, Placement, Price and Promotion – otrzymamy

                                                              P= P*P*P*P zamiast 4P= P+P+P+P

Umiejętna kombinacja uzupełniających się systemów i połączenie ich technologicznych zalet nie tylko umożliwia pojawienie się wyjątkowych synergii, ale przede wszystkim tworzy zupełnie nowy wymiar dla wdrażania strategii i konkurencyjności.

Odwołując się do słów Arystotelesa:Całość to coś więcej niż suma jej elementów“,

chcemy podkreślić korzyści płynące ze współdziałania komponentów P4 Category Management.