Category Management - czyli to, co wyróżnia liderów

Category Management jest podstawową platformą, dzięki której producenci CPG współdziałają z sieciami handlowymi. Wyznacza ramy procesu, język oraz sposób komunikowania wszelkich strategicznych i taktycznych rekomendacji między producentem a siecią handlową.
Strategix dostarcza kompleksową infrastrukturę, która umożliwia skuteczne realizowanie założeń Category Management.