Opis nowości wprowadzonych w wersji 9.0

JDA Space Planning

Największą zmianą w Space Planning jest wprowadzenie subplanogramów, które umożliwiają wstawianie “planogramu w planogramie” i pozwalają dzielić pionową przestrzeń na floorplanie. Ponadto, subplanogram może zostać utworzony przez użytkownika innego niż twórca planogramu głównego (host), a także można przypisać różne kryteria cyklu życia. Odpowiednio, zostały dodane trzy nowe obiekty:

  • Planogram główny (“host” planogram)
  • Przestrzeń dla subplanogramu (Subplanogram Space - nowy typ wyposażenia)
  • Subplanogram

Równie ważne jest to, że użytkownicy bazy danych mogą bezpośrednio aktualizować bibliotekę produktów danymi z bazy danych, zmniejszając ilość występujących duplikatów i błędów.

JDA Floor Planning

Subplanogramy zyskują na wartości dla floorplanerów, którzy często muszą umieszczać dwa planogramy na jednym meblu. Oprócz tego dostawcy mogą przygotować planogramy na wycinku pegboardu – w rezultacie nie ma żadnych ograniczeń co do liczby subplanogramów na planogramie.

JDA Planogram Generator

Planogram Generator został rozdzielony na PG Enterprise i PG Client. PG Enterprise jest oryginalnym narzędziem, które współpracuje z Category Knowledge Base (dawniej IKB) oraz Space Planning i w kilka sekund może wygenerować tysiące planogramów. W nowej wersji ulepszona została praca z tablicami perforowanymi (pegboards) i możliwość ustawienia maksymalnej liczby facingów.

PG Client zawiera wszystkie funkcje z poprzedniej wersji i umożliwia generowanie wszystkich planogramów, które są aktualnie otwarte, w zależności od konfiguracji komputera i kompleksowości każdego planogramu. To świetne narzędzie dla tych, którzy potrzebują generować wiele planogramów w niższej cenie.

JDA Assortment Optimization

W nowej aktualizacji zostało ulepszonych wiele opcji, między innymi nowe założenia co do kalkulacji substytucji i kanibalizacji, w przypadku dodawania lub usuwania produktów.

Co ważniejsze, JDA Assortment Generator został wydany na oddzielnej licencji i umożliwia masowe tworzenie wysokiej jakości asortymentów.

JDA Space Automation Professional

JDA Space Automation Professional to nowa w pełni funkcjonalna aplikacja, która może zastąpić JDA Space Automation. Skrypty stają się coraz bardziej złożone, co oznacza, że możliwości wymagane ich napisania różnią się od tych które wymagały przy tworzeniu oryginalnych skryptów.

JDA Space Automation

To narzędzie zwiększa wydajność Space i Floor Planningu automatyzując rutynowe czynności.

JDA Open Access

Trwają prace, aby w przyszłości JDA Open Access zastąpił aplikację Data Manager. Ale już teraz w nowej wersji OA znajdziemy strony dobrze znane nam z Data Manager, takie jak Event Log i Batch Processing. Inne ulepszenia obejmują opcje Zaznacz wszystko i Wyczyść wszystko, a także zdolność do maksymalizacji i przywracania widoku Planogram Editor i innych wyskakujących okienek.

Do Open Access Mobile dodano opcje, które umożliwiają zwiększenie lub zmniejszenie liczby facingów danej pozycji poprzez przeciągnięcie lub stuknięcie palcem na ekranie bezpośrednio na tę pozycję.

JDA Category Advisor

Wprowadzono małe zmiany do Fact Table, które pozwalają przechowywać więcej informacji do wykorzystania w raportach.